Bij het analyseren van het schaderisico wordt veelal de nadruk gelegd op het beschermen van huis en haard tijdens afwezigheid. Helaas komt dit besef vaak te laat en vindt er een overval of  intimidatie plaats zonder dat men op adequate en onopvallende wijze hulp heeft kunnen inroepen.

BMB beveiliging  bied u tal van mogelijkheden om bij calamiteiten via technische voorzieningen een oproep voor hulp te doen uitgaan. Uiteraard behoeft het hier niet altijd om een kwaadwillende te gaan.

Dergelijke systemen kunnen ook uitstekend worden toegepast voor hulpoproepen van bijvoorbeeld zieken of bejaarden. Evenals een inbraakdetectiesysteem wordt veelal gebruik gemaakt van een particuliere alarmcentrale om de oproep om te zetten in actie. Zie ook onder de knop samen sterk.