Eigenlijk is iedereen het er wel over eens, voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt zeker voor het beveiligen van woningen en gebouwen. Als door gebruikmaking van de juiste sloten en bijbehorende componenten daadwerkelijke een inbraak kan worden voorkomen is dat het beste uitgangspunt. Statistieken geven aan dat de kans op een inbraak, waar het hang- en sluitwerk van de juiste sterkte is toegepast, met tientallen procenten wordt gereduceerd.

BMB beveiliging is in staat  een analyse te maken welke maatregelen er dienen te worden genomen om  het hang- en sluitwerk op niveau te brengen en deze, indien u dit wenst installeren. In de beveiligingswereld valt hang- en sluitwerk onder de wat wij noemen bouwkundige beveiliging. Kluizen, compartimenten en allerhande mechanische constructies vallen hier ook onder.
BMB beveiliging heeft ook deze disciplines in huis