Nadat er zich in ons land binnen korte tijd een aantal branden hebben voorgedaan, waarbij vele doden en tientallen gewonden zijn gevallen is de roep om brandpreventie enorm toegenomen.

BMB beveiliging installeert brandmeldinstallaties conform de thans geldende wet en regelgeving op dit gebied. Zij heeft de expertise in huis om te komen tot een gecertificeerde brandmeldinstallatie. Naast het detecteren van een brand in een zo vroeg mogelijk stadium, is het van levensbelang om aanwezige personen te waarschuwen. Dit kan gebeuren door middel van het aansturen van sirenes door de brandmeldinstallatie.

Het is echter niet altijd noodzakelijk om automatische detectie toe te passen. Immers bij aanwezigheid van personen kan een brand door hen worden opgemerkt. Het is dan zaak zo spoedig mogelijk andere aanwezigen welke zich in het betreffende pand bevinden te kunnen waarschuwen. In veel  gevallen kan dan worden volstaan met een zo genaamde ontruimingsinstallatie.